Blog

Co je sebevědomí?

Dnes žijeme v době, kdy je na každého z nás vyvíjen tlak ve všech oblastech našeho života, ať už v oblasti vzájemných partnerských, rodinných, a také zejména v řadě pracovních vztahů, kde se každodenně setkáváme s vnějšími požadavky na vytrvalost, kvalitu, dokonalost, výkon a s tím spojený úspěch. Ráda bych se proto zastavila u tohoto tématu a podívala se na něj poněkud z větší blízkosti. Co tedy k tomu všemu potřebujeme, abychom splnili všechna celospolečenská očekávání? ÚSPĚCH. V čem spočívá úspěch, jak být úspěšný napříč plejádou požadavků všech našich rolí v našem životě, jak profesním, tak zejména osobním? Co musíme být za osobnost, kým musíme být, stát se, abychom ve výše uvedeném obstáli? Je to SEBEVĚDOMÍ?

Je všeobecně známo, že lidé prvoplánově lidem úspěšným nepřejí. Avšak nutno si přiznat, že úspěch je neopomenutelnou, smysluplnou součástí našeho života. Proč se raději nezamyslet, jak se inspirovat od úspěšných lidí, jak být také úspěšný a sebevědomý, než svou tolik potřebnou energii ztrácet a obracet negativním směrem a jako škarohlíd zahlížet na osobnosti, které už objevily kouzlo úspěšnosti a tím zbytečně vynakládat úsilí, které nás stejně nikam neposune, nic pozitivního nepřinese. Často se ve své praxi terapeuta kouče, mentora setkávám s otázkami, jakou změnu je třeba udělat a být úspěšný? Na téma, jak dosáhnout úspěchu je publikováno již mnoho knih kde je pospáno nespočet vnějších možností, ale vlastně si uvědomuji, že až díky vlastní zkušenosti dnes vím, nebo chcete-li žiji v přesvědčení, že úspěch pramení z našeho vnitřního nastavení, naší víry, našeho přesvědčení, přístupu a pohledu na věc.

Občas se v mé praxi objevují lidé, kteří se mylně domnívají, že když už mají nějaký ten pomyslný cíl, že to někdo případně já za ně nějak vyřeším, zařídím. Jsou to právě ti lidé, kteří ještě nepochopili a neobjevili mechanismus sebevědomí a úspěchu, jenž přichází z útrob každého z nás. To znamená, že ještě nejsou připraveni na změnu. Protože tehdy, kdy si uvědomíme, že je potřeba dělat ve svém životě něco jinak, je ten správný okamžik na změnu a vykročením na správnou cestu s cílovou destinací s názvem ÚSPĚCH. Autentičnost tohoto tématu otevírá stále častěji se objevující celospolečenská otázka a následně poptávka po sebe rozvoji a možnosti lepšího sebeuplatnění.

I přesto, že každý z nás má přístup ke svým vlastním neomezeným vnitřním zdrojům, nelze předpokládat, že dojde k uvědomění vlivu sebevědomí na úspěch ve stejný okamžik a to zejména z toho důvodu, že každý z nás má jinou časovou osu přicházejících zkušeností, zážitků a vědomostí.

Pojďme si nyní říci něco o sebevědomí a vlivů na něj.

„Jakmile si začnete věřit, budete vědět, jak žít.“Johan Wolfgang von Goethe.

Sebevědomí jako pojem. Pojďme se tedy zaměřit na téma sebevědomí. Co je to sebevědomí, jak chápeme pojem sebevědomí, co nám sebevědomí dává? V této rovině je nutno podotknout, že se jedná o generalizaci významu, to znamená o všeobecné vnímání pojmu sebevědomí v populaci tak, jak ho obecně můžeme vnímat, tak jak ho tedy s největší pravděpodobností laicky vnímáme každý z nás. Jde o vyjádření postoje, jaký má člověk k sobě samému. Sebevědomí je vnímáno, jako primární regulační znak psychiky, který tvoří jeden ze základních stavebních kamenů, chcete-li předpokladů, úspěšnosti člověka, jeho začlenění ve skupině, společnosti. Protože každý z nás je v zásadě originál, neexistují z tohoto úhlu pohledu dva identičtí lidé. Velikost neboli míru sebevědomí má každý člověk tak na jiné úrovni, jiné schopnosti vlastního vnímání. Dále se nabízí otázka, na kolik ovlivňují vnější a vnitřní faktory míru sebevědomí a také, do jaké hloubky, jaké faktory v závislosti na čase mají vliv na sebevědomí. A nakonec, co nám sebevědomí dává? Sebevědomí můžeme také vnímat, jako vnitřní hybnou sílu, tu prvotní motivaci, která již předurčuje směr, rychlost, zvladatelnost, přizpůsobivost, uplatnění a přístup ke každodenním činnostem člověka. Obecně můžeme sebevědomí rozdělit do tří základních okruhů:

  • přiměřené sebevědomí,
  • nízké sebevědomí,
  • vysoké sebevědomí.

Přiměřené sebevědomí – člověk má adekvátní sebedůvěru, přiměřenou schopnost posuzovat své možnosti, reakce a důsledky svého počínání reálně v čase. Optimálně přizpůsobuje své chování a cíle. Srovnání v interakci s ostatními zvládá s přirozeností, je schopen přijímat kritiku a aktivně s tím pracovat. Asertivně projevuje svůj názor, je flexibilní, vyznačuje se schopností pružně pracovat se svojí komfortní zónou a operativně vystupovat mimo ni. Je otevřený přicházejícím příležitostem, je pro něj snadnější disociovaný přístup k věci, projevuje znaky tolerance, sám sebe přirozeně vnímá pozitivně, mluví přiměřenou hlasitostí hlasu a řečí těla.

Nízké sebevědomí – člověk, která má snížený práh sebedůvěry, nevěří si, je nejistý, tendenčně mluví tišeji. V rámci běžného každodenního života přijímá kritiku s obtížemi, neumí se ať už s kritikou nebo lokálním nezdarem snadno a rychle vyrovnat. K mému úžasu jsem se praxi setkala dokonce i s těžkopádným, rozpačitým přijetím pochvaly. Dále bychom mohli uvést jako další signál nutkavý pocit zalíbit se ostatním na úkor vlastního já. Je závislý na okolí a hodnocení druhých osob a zejména pro tento typ člověka s nízkým sebevědomím je typické podceňování a volba nízkých a snadných cílů. Vyznačuje se výrazně sníženou schopností se aktuálně přizpůsobit situaci, nechutí vystoupit ze své komfortní zóny. Nevýrazná řeč těla, potřeba jakoby splynout s davem „stát se neviditelným.“

Vysoké sebevědomí – člověk s vysokou mírou přeceňování, se sníženou schopností uvědomit si důsledky svého počínání. Má obvykle vysoké a přemrštěné cíle, může se projevovat různými stupni arogance. Sklon k nesplnitelným slibům. Více, jak standardní hlasitost hlasu. Nepřehlédnutelná řeč těla. Často velice výřečný, avšak nezřídka skrytý slaboch, který výše uvedeného využívá, jako masku k zakrytí vlastních slabostí a frustrací. Už tušíte, kam byste se zařadili, ke které skupině úrovně sebevědomí inklinujete? V příští kapitole se podíváme na sebevědomí a vliv metaprogramu a co vlastně rozumíme pojmu metaprogram.