Blog

Sebevědomí – focus

„Můžeš být šťastný, nebo nešťastný. Je to jenom o tom, jak se na věci díváš.“
Walt Disney

Focus neboli zaměření na určitý směr, na konkrétní činnost, osoby, věci se nám neopomenutelnou stopou vrývá do naší charakteristiky našeho sebevědomí. Často a celkem jednoduše tímto způsobem o sobě vypovídáme světu, jakým jsme typem člověka.

Jak to v praxi vypadá? Představme si osobnosti, jež každá z nich zastupuje svoji entitu, tedy z okruhu úrovně sebevědomí, tak jsem uvedla výše. Jistě mi dáte za pravdu, že každá z nich se navenek bude projevovat odlišně. Co to tedy znamená? Co jednotlivé skupiny dělají jinak? Dalo by se říci, že rozdíly zastupuji jednoduchá fakta a to zaměření, jakým způsobem a s jakou optikou se díváme na tento svět. Zaměření si opět můžeme jednoduše rozčlenit na pozitivní, negativní a neutrální.

Všimli jste si někdy, že když půjdete procházkou s někým po nějaké malebné pěší zóně města a budete si vzájemně povídat o postřezích, které právě vidíte, jaký bude asi dramatický rozdíl v popisu, když budete mluvit například se zamilovanou osobou nebo naštvaným, pesimisticky naladěným člověkem? Pravděpodobně ten zamilovaný bude mít potřebu vám komentovat, jak se krásně odráží paprsky slunce na výloze oblíbeného krámku, kolik najednou míjíte zamilovaných dvojic, kolik párů sedí na přilehlých zahrádkách místních kaváren, kde kvetou stromy a tak dále. Ovšem člověk naladěný opačným způsobem vám bude manifestovat obsah plný negativních vjemů, uvidí jen plné odpadkové koše, špínu povalující se na ulicích a samé protivné lidi. Už tušíte, kam tím mířím? Je to o tom, kam zaměřujeme svoji pozornost. A na co klademe důraz, se bude v tomto smyslu odrážet a odvíjet i náš život a tím i nevědomě ovlivňovat naše sebevědomí.

Dále se tedy nabízí podívat se dovnitř sebe sama tzv. introspekci. V příští kapitole si řekneme o sebevědomí a našimi vnitřními zdroji.