Blog

Sebevědomí – vnitřní zdroje

Vnitřními zdroji chápeme jakoukoliv sebehodnotu, jež můžeme připisovat sami sobě, která není nijak závislá na hodnocení druhých osob a okolí. Pokud budeme uvažovat v pozitivním slova smyslu a zvažovat tedy všechny možné hodnoty, kterými můžeme posílit sebevědomí, nabízí se nám celá plejáda názvosloví a přívlastků hodnot. Je velice pozoruhodné, když v mé praxi požádám klienta, aby si rozdělil papír na dvě části, do jedné vypsal své kladné povahové rysy a do druhé své negativní, tak s těmi kladnými se potýká mnohem, mnohem déle v reálném čase, než při vyplnění těch negativních.

V předešlé kapitole jsem se zabývala zaměřením na určitý směr, na konkrétní činnost, osoby, věci a v této souvislosti považuji za klíčové se také zaměřit na pozitivní vnitřní zdroje,které nám integrují jakousi mozaiku sebevědomí. Jsou jimi například odvaha, humor, upřímnost, kreativita, nadšení, láska, intuice, představivost, pokora, zvídavost, schopnost učit se a poznávat nové, zkrátka všechny možné schopnosti, jaké si umíme jen představit, jsou pro nás inspirující, které nosíme v sobě, také obdivujeme na druhých, kterých můžeme kdykoliv využít pro své sebeuplatnění, pro větší sebevědomí, pro vyšší pravděpodobnost dosáhnout úspěchu.

To je právě to, co můžeme aktivně využívat, jako ochranný štít tak, jak popisuje Timothy Gallwey ve svých knihách.Tyto vnitřní zdroje nejsou nijak závislé na vnějších - exogenních okolnostech, na vnějších kriteriích a úsudcích ostatních. To v konsekvenci znamená, že za vnitřní - endogenní zdroje můžeme považovat jakoukoliv svoji silnou stránku, o které víme jen my a je v naprostém souladu s naším vnitřním já, kterou máme neotřesitelně pod kontrolou a intuitivně tušíme, v podstatě víme, že se na ni můžeme kdykoliv spolehnout.

Jde o to vnímat svoje vnitřní zdroje a uvědomit si, že základním kognitivním procesem je právě vnímání. Abychom mohli vědomě vnímat a se samozřejmostí sobě vlastní využívat svých vlastních vnitřních zdrojů je dobré ponořit se do každodenní introspekce, tedy pozorování vlastních psychických jevů, pocitů, zahledět se dovnitř sebe sama.

Jaké zdroje jsou ty Vaše? A kam tím vším směřuji? Ano, k pozvolnému, tichému, sebepoznávání a tím přibližování k sobě samému a naplňování tolik obecně žádoucího vzorce L+O+V+E = Listen (naslouchat) + Observe (pozorovat) + Vnímat (wiewed, perceive) + Empatie (empathy).

Už Vám to pomalu dává smysl ??? Co ještě utváří osobnost našeho sebevědomí? To si řekneme v další kapitole s názvem řeč těla.