Koučování - Mgr. Jitka Slánská, CPC

Koučování je tvořivé partnerství s klienty v procesu, který podporuje nové nápady a inspiruje k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.

Kouč pomáhá lidem definovat a najít pozitivní cestu k danému cíli. Základem procesu koučování je skutečnost, že každý jediný člověk má v sobě a ve své moci originální řešení každé životní i pracovní situace.

Kouč nabízí svému klientovi v sobě samém objevit a vytáhnout na světlo to nejlepší, co člověk potřebuje ke spokojenému životu.[zdroj ICF]

I když koučování může mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, není ho dosaženo skrz psychologické a psychoterapeutické teorie, ale díky vlastní cestě, kterou si klient k výsledku najde.

Sezení je možné uskutečnit i prostřednictvím Skype, WhatsApp či jinou on-line formou!