Profesní koučování - PhDr. Jitka Slánská, CPC

Jako profesní kouč vám pomohu nalézt motivaci pro další profesní a kariérní rozvoj, stejně jako nalézt nové vize či nastartovat a rozvinout nové projekty.

Profesní koučink se dá využít ve všech pracovních odvětvích a je vhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance, kde se společně zaměříme na proměnné ovlivňující konečný výsledek. „Pomocí metody Inner Game, kdy V = p – i, tedy V (výkon) = p (potenciál) – i (interference). Výkon, který podáváme (bez ohledu na konkrétní typ činnosti, tj. ať pracujeme na zadaném úkolu nebo řešíme složitý podnikatelský problém), se rovná potenciálu, jímž disponujeme (p), zmenšenému o hodnotu interferenčního faktoru (i). Podávaný výkon se málokdy rovná potenciálu. Tzn. že mírné pochyby o sobě samém, chybné předpoklady, obavy z neúspěchu – to vše výrazně snižuje skutečný výkon.“ (Zdroj W. T. Gallwey: Inner Game pro manažery)

Jako váš profesionální osobní kouč vám pomohu v sobě samém objevit způsoby, jak lépe hospodařit s časem a jak motivovat sebe i zaměstnance. Poradím vám, jak zefektivnit a plánovat vaše podnikání. Navedu vás, jak správně řešit konfliktní situace a jak se nebát dělat změny.

Koučink má podobné účinky jako psychoterapie a jeho cílem je žít šťastnější a úspěšnější život. Na rozdíl od psychoterapie jsou však klient s koučem v tvořivém procesu, kdy si klient za pomoci kouče najde sám svou vlastní cestu, jak dosáhnout svých cílů. Pomohu vám stimulovat vaše myšlení a kreativitu tak, abyste našli odpovědi na své životní otázky.

Jak probíhá koučovací sezení?

Sezení je vedeno v přátelské atmosféře v rozsahu 1- 2 hodin u kávy či čaje v útulných prostorách v centru Hradce Králové. Vy definujete problém a kouč se ve vás snaží za pomoci správně položených otázek a na míru zvolených technik objevit vaše vnitřní zdroje a inspiraci.

Kouč se vás podobně jako psycholog snaží navést na správnou životní cestu a pomáhá vám řešit různé problémy. Na rozdíl od psychoterapeuta je kouč spíše váš osobní poradce, který s vámi aktivně pracuje... Oproti psychoterapii se při koučinku konkrétně dozvíte, co máte udělat a jak pracovat na změně vašeho vnitřního nastavení. Zjistíte, jak nalézt kouzlo pozitivního myšlení, abyste žili spokojenější život.

Cena jednoho sezení (1 hodina) je 800 Kč. Ceny pro firemní zákazníky dle dohody.