Profesní koučování - PhDr. Jitka Slánská, MBA, CPC

Jako profesní kouč vám pomohu nalézt motivaci pro další profesní a kariérní rozvoj, stejně jako nalézt nové vize či nastartovat a rozvinout nové projekty.

Profesní koučink se dá využít ve všech pracovních odvětvích a je vhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance, kde se společně zaměříme na proměnné ovlivňující konečný výsledek. „Pomocí metody Inner Game, kdy V = p – i, tedy V (výkon) = p (potenciál) – i (interference). Výkon, který podáváme (bez ohledu na konkrétní typ činnosti, tj. ať pracujeme na zadaném úkolu nebo řešíme složitý podnikatelský problém), se rovná potenciálu, jímž disponujeme (p), zmenšenému o hodnotu interferenčního faktoru (i). Podávaný výkon se málokdy rovná potenciálu. Tzn. že mírné pochyby o sobě samém, chybné předpoklady, obavy z neúspěchu – to vše výrazně snižuje skutečný výkon.“ (Zdroj W. T. Gallwey: Inner Game pro manažery)

Jako váš profesionální osobní kouč vám pomohu v sobě samém objevit způsoby, jak lépe hospodařit s časem a jak motivovat sebe i zaměstnance. Poradím vám, jak zefektivnit a plánovat vaše podnikání. Navedu vás, jak správně řešit konfliktní situace a jak se nebát dělat změny.

Koučink má podobné účinky jako psychoterapie a jeho cílem je žít šťastnější a úspěšnější život. Na rozdíl od psychoterapie jsou však klient s koučem v tvořivém procesu, kdy si klient za pomoci kouče najde sám svou vlastní cestu, jak dosáhnout svých cílů. Pomohu vám stimulovat vaše myšlení a kreativitu tak, abyste našli odpovědi na své životní otázky.

Jak probíhá koučovací sezení?

Sezení je vedeno v přátelské atmosféře v rozsahu 1- 2 hodin u kávy či čaje v útulných prostorách v centru Hradce Králové. Vy definujete problém a kouč se ve vás snaží za pomoci správně položených otázek a na míru zvolených technik objevit vaše vnitřní zdroje a inspiraci.

Kouč se vás podobně jako psycholog snaží navést na správnou životní cestu a pomáhá vám řešit různé problémy. Na rozdíl od psychoterapeuta je kouč spíše váš osobní poradce, který s vámi aktivně pracuje... Oproti psychoterapii se při koučinku konkrétně dozvíte, co máte udělat a jak pracovat na změně vašeho vnitřního nastavení. Zjistíte, jak nalézt kouzlo pozitivního myšlení, abyste žili spokojenější život.

Sezení je možné uskutečnit i prostřednictvím Skype, WhatsApp či jinou on-line formou!

Cena sezení:

  • 1 hodina (60 minut) / 1 500 Kč